Als je probeert te verbinden met een Plesk FTP server, dan kan je de volgende melding tegen komen: "Retrieving directory listing...". De FTP client probeert te folders te downloaden maar dit mislukt. Het FTP log boek blijft hangen op "Retrieving directory listing...". In dit artikel zullen we dit oplossen.

  1. Open /etc/proftpd.conf
  2. Voeg `PassivePorts 35000 37000` toe op een nieuwe regel.
  3. Herstart proftpd met `service xinetd restart`
  4. Maak een regel in de firewall aan waarbij je toegang verleent aan poort 35000-37000.