Het kan voorkomen dat je de onderstaande fout ervaart in een shared hosting omgeving als je de commando  php artisan tinker uitvoert. Het probleem kan vergelijkbaar zijn met het volgende:

Psy\Exception\RuntimeException

  Unable to create PsySH runtime directory. Make sure PHP is able to write to /run/user/10057 in order to continue.

Om dit probleem op te lossen, maak de folder ~/.config/psysh/ aan  en het bestand ~/.config/psysh/config.php met de volgende inhoud (of gebruikt de SSH commando hier onder):

<?php
return [
    'runtimeDir' => '~/tmp'
];

Opmerking: ~ is gelijk aan de homemap en wordt in je commando automatisch vervangen. Voor DirectAdmin en cPanel is dit /home/username/ en voor Plesk is dit /var/www/vhosts/hoofddomeinnaam.

SSH commando voor het oplossen van php artisan tinker  Psy\Exception\RuntimeException
 Unable to create PsySH runtime directory

mkdir ~/.config/psysh/ -p
echo "<?php
return [
    'runtimeDir' => '~/tmp'
];" >> ~/.config/psysh/config.php