Ons advies is om alle gebruikers te informeren over het onderhoud. Het is mogelijk dat u veel telefoontjes en e-mails ontvangt van boze gebruikers die niet gebruik kunnen maken van de dienst. Hoewel niemand onderhoud prettig vindt zal het u wel tijd besparen als u de gebruikers informeert dat zij geen gebruik kunnen maken van de dienst.

U kan de gebruikers op één van de volgende manieren informeren (of een combinatie hievan):

  1. Plaats een aankondiging op uw website of de dienst over het onderhoud en wat de gevolgen zijn voor de gebruikers.
  2. Stuur een e-mail naar de gebruikers over het onderhoud. Als een gebruiker zich geregistreerd heeft op bijvoorbeeld een forum dan mag u een service e-mail versturen zonder dat toestemming vereist is van de gebruiker om de e-mail te ontvangen. Het is natuurlijk wel prettig voor de gebruiker om deze service mail uit te schakelen.
  3. Bel de gebruikers op om ze over het onderhoud te informeren. Dit is niet altijd mogelijk maar geeft u wel de gelegenheid om alles persoonlijk toe te lichten.