Bij het gebruik van yum kan soms een corruptie optreden in de lokale yum database. Je kan dan een foutmelding zoals Error: rpmdb open failed krijgen. Een voorbeeld fout:

yum clean all
error: rpmdb: BDB0113 Thread/process 2921108/140151702521664 failed: BDB1507 Thread died in Berkeley DB library
error: db5 error(-30973) from dbenv->failchk: BDB0087 DB_RUNRECOVERY: Fatal error, run database recovery
error: cannot open Packages index using db5 -  (-30973)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
CRITICAL:yum.main:

Dit betekend dat de lokale yum database corrupt is. Dit kan je oplossen door de database opnieuw aan te maken. Met de onderstaande commando verplaats je de database naar een tijdelijke plek. Later verwijderen we deze permanent.


mv /var/lib/rpm/__db* /tmp
yum clean all

Voer de yum commando waarmee je een foutmelding kreeg uit:

yum update
Loaded plugins: fastestmirror, rhnplugin
This system is receiving updates from CLN.
Determining fastest mirrors
[...]


Als dit allemaal goed gaat, dan kan je de oude database permanent verwijderen:

rm -rf /tmp/__db*