Bij gebruik van Exim versie 4.95+ op DirectAdmin in combinatie met SpamExpers kan de volgende foutmelding optreden:

[..] ** receiver@receiver-domain.com F=<sender@sender-domain.com> R=spamexperts_smarthost_router T=spamexperts_smarthost_transport: message has lines too long for transport


DirectAdmin heeft dit probleem opgelost met Exim, echter SpamExperts vereist extra configuratie. De standaardconfiguratie van SpamExperts voor DirectAdmin met op IP gebaseerde authenticatie en SpamExperts voor DirectAdmin met op gebruikersnaam gebaseerde authenticatie is onvolledig. In dit artikel wordt er echter van uitgegaan dat je deze stappen hebt gevolgd.


Om dit probleem op te lossen, open /etc/exim.conf of /etc/exim.transports.pre.conf. Zoek de volgende regel:

spamexperts_smarthost_router:
  driver = manualroute


Maak een nieuwe regel onder driver met de volgende inhoud: message_linelength_limit = 52428800.

spamexperts_smarthost_router:
  driver = manualroute
  message_linelength_limit = 52428800

Herstart Exim

systemctl restart exim